Message us on Facebook!

Kilinochchi Branch

 

GTV Enterprises (Pvt) Ltd

NO_ , A9 ROAD,
(OPPOSITE KANDASWAMY KOVIL)

KILINOCHCHI. 

021 4930330
9.00AM to 6.00PM